BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Styrodur® 5000 CS

Opis:

Wyjątkowo odporne na ściskanie płyty izolacyjne o gładkiej powierzchni i profilowanych krawędziach do stosowania przy najwyższych wymaganiach w zakresie obciążenia na ściskanie.

Podstawowe zalecenia stosowania:

izolacja obwodowa podłóg, ścian i płyt fundamentowych, izolacja podłóg, izolacja płaskich stropodachów odwróconych, ochrona przed mrozem przy budowie dróg, torowisk i sztucznych torów lodowych, dopuszczony do stosowania w wodzie gruntowej

Więcej Mniej

Inne możliwe zastosowania oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie dane techniczne

Dane techniczne

Własności jedn1) Oznacz. wg EN 13164 5000 CS Norma
Profil krawędzi -
Powierzchnia - gładka
Długo x szeroko mm 1265 x 615

Przewodn. cieplna

Opór przewodz. ciepła

[W/(m•K)]

[m2•K/W]

λD

RD

EN
13164
Grubość 60 mm - 0,035 1,70
80 mm - 0,035 2,30
100 mm - 0,035 2,85
120 mm - 0,035 3,40
160 mm2) - 0,035 4,55
200 mm2) - 0,035 5,70
240 mm2) - 0,035 6,85
Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % kPa CS(10\Y) 700 EN
826
Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia kPa CC(2/1,5/50) 250 EN
1606
Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym kPa - 355 DIBt
Z-23.34-
1325
Moduł sprężystości
kPa
Długotrwałe E50 - 14.000 DIBt
Z-23.34-
1325
Stabilność wymiarowa
70° 90 ≥ % wilg. wzgl.
% DS(70,90) ≤ 5 % EN
1604
Odkształcalność:
przy obciąż. 40 kPa; 70°C
% DLT(2)5 ≤ 5 % EN
1605
Liniowy współczynnik
rozszerzalności cieplnej
w kier. wzdłużnym
w kier. poprzecznym
mm/(m•K)
-
-
0,08
0,06
DIN
53752
Własności ppoż Klasa Euro - E EN
13501-1
Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu Vol.-% WL(T)0,7 < 0,7 EN
12087
Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej Vol.-% WD(V)3 < 3 EN
12088
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) - MU 150 - 100 EN
12086
Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania Vol.-% FTCD ≤ 1 EN
12091
Graniczna temperatura stosowania °C - 75 EN
14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa

2) na zapytanie

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page