BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Styrodur® 3035 CS

Opis:

Uniwersalne płyty izolacyjne o gładkiej powierzchni i profilowanych krawędziach do prawie wszystkich zastosowań w budownictwie lądowym i inżynieryjnym.

Podstawowe zalecenia stosowania:

izolacja obwodowa podłóg, ścian i płyt fundamentowych, izolacja podłóg, izolacja stropu najwyższych kondygnacji, izolacja rdzeniowa, izolacja płaskich stropodachów odwróconych, ochrona przed mrozem przy budowie dróg i sztucznych torów lodowych, dopuszczony do stosowania w wodzie gruntowej

Więcej Mniej

Inne możliwe zastosowania oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie dane techniczne

Dane techniczne

Własności jedn1) Oznacz. wg EN 13164 3035 CS Norma
Profil krawędzi -
Powierzchnia - gładka
Długo x szeroko mm 1265 x 615

Przewodn. cieplna

Opór przewodz. ciepła

[W/(m•K)]

[m2•K/W]

λD

RD

EN
13164
Grubość 50 mm - 0,034 1,45
60 mm - 0,034 1,75
80 mm - 0,035 2,30
100 mm - 0,035 2,85
120 mm - 0,036 3,30
140 mm - 0,038 3,70
160 mm - 0,038 4,20
200 mm - 0,038 5,25
Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 %1) kPa CS(10\Y) 300 EN
826
Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia1) kPa CC(2/1,5/50) 110 EN
1606
Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa kPa -   DIBt
Z-23.34-
1325
40-120 mm (jednowarstwowe) 185
140-200 mm (jednowarstwowe) 140
40-120 mm (wielowarstwowe) 185
Moduł sprężystości kPa Długotrwałe E50 -   DIBt
Z-23.34-
1325
40-120 mm (jednowarstwowe) 6.500
140-200 mm (jednowarstwowe) 5000
40-120 mm(wielowarstwowe) 6.500
Stabilność wymiarowa
70° 90 ≥ % wilg. wzgl.
% DS(70,90) ≤ 5 % EN
1604
Odkształcalność:
przy obciąż. 40 kPa; 70°C
% DLT(2)5 ≤ 5 % EN
1605
Liniowy współczynnik
rozszerzalności cieplnej
w kier. wzdłużnym
w kier. poprzecznym
mm/(m•K)
-
-
0,08
0,06
DIN
53752
Własności ppoż Klasa Euro - E EN
13501-1
Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu Vol.-% WL(T)0,7 < 0,7 EN
12087
Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej Vol.-% WD(V)3 < 3 EN
12088
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) - MU 150 - 50 EN
12086
Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania Vol.-% FTCD ≤ 1 EN
12091
Graniczna temperatura stosowania °C - 75 EN
14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page