BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Styrodur® 3035 CNE

Opis:

Długie płyty izolacyjne o gładkiej powierzchni i krawędziach z piórem i wpustem do szybkiego układania bez mostków cieplnych.

Podstawowe zalecenia stosowania:

izolacja rdzeniowa, izolacja dachów stromych, widoczna izolacja wewnętrzna na sufitach i ścianach

Inne możliwe zastosowania oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie dane techniczne

Dane techniczne

Własności jedn1) Oznacz. wg EN 13164 3035 CNE Norma
Profil krawędzi -
Powierzchnia - gładka
Długo x szeroko mm 2515 x 615

Przewodn. cieplna

Opór przewodz. ciepła

[W/(m•K)]

[m2•K/W]

λD

RD

EN
13164
Grubość 50 mm - 0,034 1,45  
80 mm - 0,035 2,30
100 mm - 0,035 2,85
Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % kPa CS(10\Y) 250 EN
826
Stabilność wymiarowa
70° 90 ≥ % wilg. wzgl.
% DS(70,90) ≤ 5 % EN
1604
Odkształcalność:
przy obciąż. 40 kPa; 70°C
% DLT(2)5 ≤ 5 % EN
1605
Liniowy współczynnik
rozszerzalności cieplnej
w kier. wzdłużnym
w kier. poprzecznym
mm/(m•K)
-
-
0,08
0,06
DIN
53752
Własności ppoż Klasa Euro - E EN
13501-1
Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu Vol.-% WL(T)0,7 < 0,7 DIN EN
12087
Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej Vol.-% WD(V)3 ≤ 3 EN
12088
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) - MU 150 - 100 EN
12086
Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania Vol.-% FTCD ≤ 1 EN
12091
Graniczna temperatura
stosowania
°C - 75 EN
14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page