BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Styrodur® 2800 C

Opis:

Płyty izolacyjne z przetłaczaną powierzchnią i gładkimi krawędziami do stosowania w połączeniu z betonem, tynkiem i innymi materiałami powłokowymi.

Podstawowe zalecenia stosowania:

izolacja podłóg, izolacja cokołów, izolacja mostków cieplnych, nośnik tynku i materiał kompozytowy, utracony szalunek, izolacja wewnętrzna, izolacja dachów stromych

Więcej Mniej

Inne możliwe zastosowania oraz bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w prospekcie dane techniczne

Dane techniczne

Własności jedn1) Oznacz. wg EN 13164 2800 C Norma
Profil krawędzi -
Powierzchnia - tłoczona
Długo x szeroko mm 1250 x 600

Przewodn. cieplna

Opór przewodz. ciepła

[W/(m•K)]

[m2•K/W]

λD

RD

EN
13164
Grubość 20 mm - 0,033 0,60
30 mm - 0,033 0,90
40 mm - 0,033 1,20
50 mm - 0,034 1,45
60 mm - 0,034 1,75
80 mm - 0,035 2,30
100 mm - 0,035 2,85
120 mm - 0,036 3,30
140 mm - 0,038 3,70
160 mm - 0,038 4,20
200 mm - 0,038 5,25
Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % kPa CS(10\Y) 200
(20-60 mm)
EN
826
300
(80-200 mm)
Wytrzymałość klejenia do betonu kPa TR 200 > 200 EN
1607
Stabilność wymiarowa
70° 90 ≥ % wilg. wzgl.
% DS(70,90) ≤ 5 % EN
1604
Odkształcalność:
przy obciąż. 40 kPa; 70°C
% DLT(2)5 ≤ 5 % EN
1605
Liniowy współczynnik
rozszerzalności cieplnej
w kier. wzdłużnym
w kier. poprzecznym
mm/(m•K)
-
-
0,08
0,06
DIN
53752
Własności ppoż Klasa Euro - E EN
13501-1
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) - MU 200 - 80 EN
12086
Graniczna temperatura stosowania °C - 75 EN
14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page