BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Wielowarstwowa izolacja

Dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz bardzo niewielkiej nasiąkliwości Styrodur® może być stosowany także do izolacji wielowarstwowej. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) wydał ogólne dopuszczenie budowlane dla wielowarstwowego zastosowania Styroduru jako płyt podłogowych, izolacji obwodowej i w stropodachach odwróconych. Dzięki temu Styrodur to optymalny materiał izolacyjny w nowoczesnych zadaniach izolacji.

Wielowarstwowa izolacja obwodowa

Wielowarstwowa izolacja zewnętrzna elementów konstrukcyjnych w kontakcie z ziemią redukuje straty ciepła w dolnej części budynku: Styrodur może być układany pod płytami nienośnymi oraz na ścianach piwnic w maksymalnie 3 warstwach do łącznej grubości 400 mm. Możliwe jest przy tym zagłębienie Styroduru w wodę gruntową na nawet 3,5 m.

Pod nośną płytą fundamentową

Dzięki właściwościom technicznym Styrodur może być wielowarstwowo układany pod płytą fundamentową. Zewnętrzna izolacja płyty fundamentowej gwarantuje montaż ścian bez mostków ciepła. Styrodur można układać w maksymalnie trzech warstwach. Łączna grubość warstwy izolacji cieplnej jest ograniczona do 300 mm.

Dwuwarstwowa izolacja stropodachów odwróconych

W przypadku stropodachu odwróconego Styrodur spoczywa ponad uszczelnieniem. Taka płaska konstrukcja jest możliwa dzięki niskiej nasiąkliwości Styroduru. Zastosowanie podkładu odprowadzającego wodę i przepuszczalnego pozwala zapobiec powstawaniu ciągle występującej warstewki wody pomiędzy warstwami płyt izolacyjnych. Dwuwarstwowe układanie Styroduru w stropodachu odwróconym pozwala teraz na osiągnięcie grubości warstwy izolacyjnej, wynoszącej do 400 mm.

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page