BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


50 lat Styrodur® – historia

Styrodur® od 50 lat wyróżnia się niezawodnością na rynku polistyrenu ekstrudowanego XPS i w sektorze budowlanym. Dzięki temu Styrodur stanowi obecnie polistyren ekstrudowany XPS, za którym stoi największe doświadczenie. Doświadczenia te wykorzystujemy na co dzień w naszej pracy nad uzyskiwaniem aprobat i w pracach rozwojowych. Rezultat jest przekonujący: jak dowodzi test jakościowy w warunkach rzeczywistych, izolacja budynku ze Styroduru przetrwała już pokolenia.

Przesuń kursor myszy nad płytami i
odkryj kamienie milowe styroduru.

1964 r.

rozpoczęcie produkcji Styrodur®

1972 r.

wprowadzenie Styrodur® 4000 na rynek

1974 r.

rozpoczęcie dystrybucji zagranicznej na terenie Europy – pierwsze dostawy na eksport

1975 r.

pierwsze próby ze Styrodur® 5000

1978

1978 r.

aprobata dla stropodachu odwróconego

1980

1980 r.

aprobata dla izolacji obwodowej

1984 r.

wprowadzenie Styrodur® 2500 na rynek

1985 r.

wprowadzenie Styrodur® 3035 na rynek

1993 r.

produkcja płyt o grubości do 200 mm

1995

1995 r.

rozpoczęcie produkcji w Bibbiano (Włochy)

1996 r.

własne zobowiązanie w Niemczech do całkowitego przejścia na ekologiczny gaz wytłaczający CO2 do 2000 r.

1997 r.

wcześniejsza realizacja pierwszej części własnego zobowiązania (przejście na CO2 w 80%)

1998

1998 r.

całkowite przejście na CO2 w Niemczech o rok wcześniej, niż planowano

Światowa nagroda za Styrodur®

1999

1999 r.

uzyskanie aprobaty dla płyt posadzkowych

2002

2002 r.

rozpoczęcie produkcji w Tudela (Hiszpania)

2006 r.

uzyskanie aprobaty dla zielonych i parkingowych stropodachów odwróconych

2009 r.

uzyskanie pierwszej aprobaty dla wielowarstwowego układania izolacji pod płytami fundamentowymi

2011

2011 r.

wraz z otwarciem czwartej linii produkcyjnej powstaje w Ludwigshafen największa spójna instalacja do produkcji XPS w Europie

2011

2011 r.

aprobata dla dwuwarstwowej izolacji stropodachów odwróconych

2013

2013 r.

Styrodur® jako pierwszy materiał izolacyjny uzyskuje aprobatę Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej do izolacji płyt posadzkowych w obszarach zagrożonych trzęsieniami ziemi

  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page