BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Izolacja dachów stromych

Izolacja dachów stromych za pomocą Styroduru® jako izolacji nakrokwiowej to idealne rozwiązanie z punktu widzenia fizyki budowli, ponieważ warstwa izolacji termicznej jest układana niemal bez przerwy ponad konstrukcją dachu zapewniając jej ciągłość.

Izolacja nakrokwiowa może być wykonywana zarówno przy budowie nowych budynków, jak i podczas remontów starych budynków, gdy przykładowo konieczne jest nowe pokrycie dachu.

Zalecane produkty:

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page