BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Ochrona przed mrozem przy budowie dróg, torowisk i sztucznych torów lodowych

Ze względu na wysoką wytrzymałość na ściskanie, niewielką nasiąkliwość, dobre właściwości izolacji cieplnej oraz odporność na butwienie, Styrodur® jest stosowany również jako warstwa mrozoochronna przy budowie dróg i torowisk. Zapobiega to nie tylko uszkodzeniom przez mróz, lecz także pozwala obniżyć koszty utrzymania dróg komunikacyjnych.

Również materiał izolacyjny, używany do budowy sztucznych lodowisk, musi spełniać podobne wymagania dotyczące ochrony przed zamarzaniem, jak materiały stosowane przy budowie dróg i torowisk. Właściwości budowlane i zalety czynią piankę Styrodur idealnym materiałem do tego zastosowania.

Zalecane produkty do budowy dróg i sztucznych torów lodowych:

Zalecane produkty do budowy torowisk:

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page