BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Izolacja płaskich stropodachów odwróconych

Izolacja dachu płaskiego w postaci odwróconego stropodachu przekonuje dzięki łatwemu i szybkiemu wykonaniu. Warstwa izolacyjna ze Styroduru® trwale chroni znajdującą się pod spodem warstwę uszczelniającą przed szkodliwymi wpływami otoczenia, a zwłaszcza przed zmianami temperatury i obciążeniami mechanicznymi.

Duodach

W przypadku rozwiązania Duodach przy nowych budynkach o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie izolacji cieplnej na konwencjonalnym stropodachu z płytami XPS układana jest dodatkowa warstwa izolacyjna z płyt Styrodur ponad warstwą hydroizolacyją dachu.

Plusdach

Przy rozwiązaniu Plusdach izolowany już za pomocą EPS lub wełny mineralnej stropodachu jest energetycznie odnawiany przez dodatkową warstwę izolacyjną z płyt Styrodur z wykorzystaniem zasady stropodachu odwróconego.

Dachy żwirkowe, tarasowe, pokryte zielenią lub parkowe

Ponieważ przy wszystkich wariantach stropodachu odwróconego wybór warstwy ochronnej lub użytkowej jest dowolny, możliwe jest ich wykonanie jako dachu żwirkowego, tarasowego, pokrytego zielenią lub parkowego.

Dwuwarstwowo izolowany stropodach odwrócony

Do tej pory stropodach odwrócone mogły być izolowane dwuwarstwowo z większą skutecznością energetyczną tylko po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) wydał teraz dopuszczenie budowlane dla dwuwarstwowego zastosowania w odwróconym stropodachu z pokryciem żwirkowym. Pobrane próbki i długoterminowe badania istniejących stropodachów odwróconych w Niemczech i w Austrii wykazały, że właściwości mechaniczne i fizyczne Styroduru pozostają prawie niezmienione przez bardzo długi okres czasu. Dzięki zastosowaniu podkładu odprowadzającego wodę i przepuszczalnego można praktycznie całkowicie zapobiec powstawaniu ciągle występującej warstewki wody pomiędzy warstwami płyt. Tym samym nie należy obawiać się zbytniego zawilgocenia dolnej warstwy płyt, co mogłoby prowadzić do pogorszenia izolacji cieplnej.

Zalecane produkty do stropodachów odwróconych z pokryciem żwirkowym przy jedno- i dwuwarstwowym wykonaniu oraz dachów Duodach i Plusdach:

Zalecane produkty do dachów parkowych:

Zalecane produkty do dachów tarasowych i pokrytych zielenią:

1) nie pod profilowaną kostką brukową

Gdzie można nabyć Styrodur® ?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page