BASF Global   |    E-Business   |       |    Contact     

 search


Izolacja stropów najwyższych kondygnacji

Zgodnie z aktualnym niemieckim rozporządzeniem dotyczącym oszczędzania energii (EnEV) właściciele domów są zobowiązani do wyposażenia w izolację cieplną stropów najwyższych kondygnacji, które nie posiadają izolacji i znajdują się nad ogrzewanymi pomieszczeniami. W Polsce wartości współczynnika przenikania ciepła U stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) wynoszącego 0,25 W/(m2 K).

Izolację stropu najwyższej kondygnacji można wykonać płytami Styrodur® o dowolnej grubości, także w układzie wielowarstwowym.

Zalecane produkty:

Gdzie można nabyć Styrodur®?

Do partnerów dystrybucyjnych


Powrót do przeglądu
  Copyright  2019   BASF SE 
  >> Print this page